martin

Martin

Žijem tým, čo robím – spiritualitou.

Praxi a teórii spirituality sa systematicky venujem 28 rokov.

Profesijne sa špecializujem na výskum spirituality a medzináboženský dialóg. Absolvoval som niekoľko študijných pobytov v zahraničí na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research, Bossey Ecumenical Institute a Fulbright American Studies Institute.

Publikoval som celý rad vedeckých a odborných prác, knižne štyri monografie:

Angažujem sa ako šéfredaktor medzinárodného vedeckého časopisu o spiritualite Spirituality Studies.

meditacia

Meditácia

Meditácia nie je rozjímanie, ani relaxácia, alebo súbor aktivít zameraných na výkon.
Meditácia je nástroj osobnostnej transformácie, sebatranscendencie a dobrého života.
Klinické štúdie potvrdzujú nasledujúce účinky meditácie:

  • meditácia redukuje stres,
  • meditácia redukuje symptómy spojené s depresiou, úzkostnou poruchou a nespavosťou,
  • meditácia rozvíja schopnosť sústredenia,
  • meditácia zvyšuje kvalitu života.

Medzi psychosomatické účinky meditácie patrí lepšie duševné a telesné zotavenie, mobilizácia tvorivosti a rozvoj citovej jemnosti (Vladimír Šatura).
Duchovné účinky meditácie závisia od zvolených prístupov, metód a prostriedkov.

Programy

meditacia

Meditácia

Naučte sa meditovať a objavte účinky meditácie. Spoznajte kresťanskú kontemplatívnu tradíciu Oblaku nevedenia.

Získajte základné meditačné zručnosti, nacvičte si meditačné pozície, harmonické dýchanie, vyvážený meditačný postoj a vybrané formy a metódy meditácie.

  • Meditácia je komplexný program pre privátnych klientov. Program prebieha po dohode s klientom.

spiritualita

Spiritualita

Oboznámte sa s modelom spirituality ako integrálnej zložky osobnosti, spoznajte praktický význam spirituality v každodennom živote a jej podoby v transkultúrnej perspektíve.

  • Spiritualita je vzdelávací program pre verejnosť.
  • Program zahŕňa tieto tematické okruhy: spiritualita ako zložka osobnosti, spirituality v svetových náboženstvách, kresťanské spirituality, klasická indická joga, zen.
  • Objednajte si celý cyklus či vybrané témy.

Ak máte záujem o konzultáciu, prosím kontaktujte ma.

Vlog