Čo ponúkam?

Marketing lifestylových agentúr nám sľubuje intenzívne zážitky. Ale zážitok nemusí byť len adrenalínový moment, na ktorý nám ostane spomienka. Každé cvičenie sa môže stať zážitkom, keď nás naplní energiou, radosťou a spokojnosťou – každý vedomý pohyb, dych a akt pozornosti nás môže posunúť bližšie k zdroju vitality. Vek ani zdravotný stav nie sú prekážkou, ak sa prax navrhne a vykoná správne.

Ponúkam vám komplexný program joga, založený na filozofii trvalo udržateľného rozvoja. Ak budete chcieť, môže vás ním sprevádzať, ale prvý krok musíte urobiť sami.

Kurz Jogy

Komu je kurz určený?

Kurz je určený začiatočníkom a pokročilým so záujmom o poznanie klasickej jogy (radža joga, aštanga joga). Klasická joga daršana je starobylý systém jogy, ktorý metodicky spája pozície tela (āsana) s kultiváciou duševného prežívania (jama, nijama), ovládaním životnej sily a povyšovaním jej kvality (prānājāma), koncentráciou (pratjāhāra, dhāranā) a kontempláciou (dhjāna, samādhi).

Čo sa naučíte?

Naučíte sa kombináciu statických a dynamických techník – od prípravných cvičeníásan hatha jogy po relaxáciu a ozdravujúcu metódu vnútorného úsmevu. Nácvik sprevádza vysvetlenie techniky a účinkov cvičení. Na prípravnú psychosomatickú etapu nadväzuje nácvik vnútornej prānājāmy (metóda zameraná na akumuláciu, kompresiu a transformáciu životnej energie), koncentrácie (metóda zameraná na povyšovanie kvality vedomia) a kontemplácie (metóda zameraná na rozpoznanie vedomia najskôr v aspekte pozorovateľa, neskôr ako vedomia osebe).

Čo získate?

Vyvážená kombinácia statických (āsana) a dynamických (vinjāsa) pozícií tela vám pomôže získať psychosomatickú rovnováhu, uvoľní vaše telesné napätie, zvýši kvalitu vašej pozornosti, prinesie vám radosť, vitalitu a životný optimizmus. Kultivácia duševného prežívania – v zmysle povyšovania jeho kvality za jeho súčasného zapracovávania do tela (jama, nijama) – prehĺbi vaše duševné stavy radosti a spokojnosti, zatiaľ čo na vitálnej úrovni spôsobí kvalitatívne zmeny vášho energetického systému (prānājāma). Transformácia životnej energie spontánne povedie ku koncentrácii a stabilizácia koncentrácie samovoľne vyústi do kontemplácie.

Čas, miesto a cena

Kurz prebieha po dohode v súlade s vašimi možnosťami a potrebami v pohodlí vášho domova. Cena kurzu sa odvíja od individualizovaného počtu hodín a hodinovej sadzby.

Rád zodpoviem vaše otázky a pripravím vám ponuku.

Objednať