martin

Martin

Žijem tým, čo robím – spiritualitou.

Praxi a teórii spirituality sa systematicky venujem 33 rokov.

Profesijne sa špecializujem na výskum spirituality a medzináboženský dialóg. Absolvoval som niekoľko študijných pobytov v zahraničí na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research, Bossey Ecumenical Institute a Fulbright American Studies Institute.

Publikoval som celý rad vedeckých a odborných prác, knižne päť monografií:

Angažujem sa ako šéfredaktor medzinárodného vedeckého časopisu o spiritualite Spirituality Studies.

joga

Joga

Joga nie je šport, ani zostava telesných pozíci, či dokonca náboženský kult hinduistických bohov.

Autentická joga je spiritualita – spôsob života a porozumenia skutočnosti inšpirovaný starobylými mystickými tradíciami Indie.

Joga je umenie pokoja mysle a harmonického života (Eduard Tomáš).

Umenie, podobne ako areté, gr. „cnosť“, v klasickom gréckom zmysle znamená „zručnosť“ (techné) „stáť uprostred“ medzi dvoma krajnosťami (Aristoteles), teda medzi paralyzujúcou duševnou pasivitou (gr. acedia, resp. sanskr. tamas vo filozofii Sánkhja) a pohlcujúcou duševnou aktivitou (gr. pathos, resp. sanskr. radžas v Sánkhja daršana) – v rovnovážnom stave intenzívnej pozornosti, v prítomnosti vibrujúcej životodarnou vitalitou (gr. energeia, sanskr. šakti). Je to prax (gr. praxis, sanskr. sádhaná), ktorá vedie k múdrosti (gr. theoria, lat. contemplatio, sanskr. džňána), k obnoveniu pôvodnej jednoty Bytia a Poznania – integrity prvotného stavu.

Spojenie vhodne zvolených pohybov s dýchaním a správnym duševným postojom pomáha detoxikovať a vitalizovať organizmus, stimulovať imunitný systém, redukovať stres, upraviť hmotnosť, rozvinúť koncentráciu a dispozíciu pre kontempláciu.

Programy

joga

Joga

Spoznajte klasickú osemdielnu jogu v starobylej tradícii Pataňdžaliho Joga sútier. Spojte zostavu telesných pozícií (āsana) s kultiváciou hodnôt a postojov (jama, nijama), ovládaním životnej sily (prānājāma), koncentráciou a kontempláciou (pratjāhāra, dhāranā, dhjāna, samādhi).

  • Joga je komplexný program pre privátnych klientov. Program prebieha po dohode s klientom.

meditacia

Meditácia

Naučte sa meditovať a objavte účinky meditácie. Spoznajte kresťanskú kontemplatívnu tradíciu Oblaku nevedenia.

Získajte základné meditačné zručnosti, nacvičte si meditačné pozície, harmonické dýchanie, vyvážený meditačný postoj a vybrané formy a metódy meditácie.

  • Meditácia je komplexný program pre privátnych klientov. Program prebieha po dohode s klientom.

spiritualita

Spiritualita

Oboznámte sa s modelom spirituality ako integrálnej zložky osobnosti, spoznajte praktický význam spirituality v každodennom živote a jej podoby v transkultúrnej perspektíve.

  • Spiritualita je vzdelávací program pre verejnosť.
  • Program zahŕňa tieto tematické okruhy: spiritualita ako zložka osobnosti, spirituality v svetových náboženstvách, kresťanské spirituality, klasická indická joga, zen.
  • Objednajte si celý cyklus či vybrané témy.

Ak máte záujem o konzultáciu, prosím kontaktujte ma.

Vlog